История

ХВГ – комерс ЕООД е създадена през 1993 г. Дейността си започва като едноличен търговец с откриването на склад за търговия на едро с лаково-бояджийски и строителни материли в гр.Шумен. В последствие отваря два магазина в гр.Русе и склад в гр.Разград. През 2002 г. фирмата е преригистрирана в Еднолично дружество с ограничена отговорност.

Мисия

Складовете и магазините, чрез които ХВГ – комерс ЕООД развива своята дейност са с основоно предназначение продажба и разпространение на строителни материали на конкурентни цени на територията на Североизточна България и други райони от страната.

Визия

ХВГ – комерс ЕООД е дистрибутор на водещи търговски предприятия от сферата на лаково-бояджийската промишленост и производството на строителни материали като Оргахим АД, Мегахим АД, ЖИТИ АД, Фибран България АД, Техногипс ЕАД, Техносим ЕАД и др. Освен това е вносител на ламиниран паркет FLOORPAN, заедно с редица съпътстващи стоки. ХВГ – комерс ЕООД е организирана към комплексно удолетворяване на нуждите на търговската мрежа, строителните и промишлените фирми в региона който обслужва.

Галерия

 

Екип

Екипът се състои от млади професионалисти с иновативно мислене и умения за разбота в променящите се икономически условия и динамична конкурентна среда.

1.Управител 

Георги Христов
тел.+359 82 822 801
e-mail: office@hvg.bg

2.Мениджър продажби

Христо Христов
Тел.+359 82 822 801 ; +359 887 740 755
e-mail: office@hvg.bg

3.Търговски представители

Стефан Къртов
Тел. +359 54 832 181; +359 885 934 607
e-mail: stefan.kartov@hvg.bg

Деян Йончев
Тел. +359 82 822 801; +359 895 934 604
e-mail: d.yonchev@hvg.bg

 

4.Управител склад Шумен

Димитър Димитров
Тел.+359 54 832 181; +359 885 934 605
e-mail: shumen@hvg.bg

5.Склад Разград

Тел.+359 84 662 085; +359 885 934 644
e-mail: razgrad@hvg.bg

6.Склад Русе

Тел. +359 82 821 678; +359 885 934 502
e-mail: color.center@hvg.bg

7.Счетоводител

Станка Петрова
Тел.+359 82 822 798; +359 887 755 869
e-mail: accounting@hvg.bg